Bestyrelsesmøde 3 2018

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening den 13. September 2018 klokken 19.15

Til stede : Lennart, Niels Otto, Flemming,Allan og Erik.

Dagsorden :

Godkende referat fra 28. Maj 2018 : Intet at bemærke med Allan mindede om sit  spørgsmål til kommunen om skiltningen om camping ved betonklodsen.Han mangler svar.

Økonomisk status  : Udsat pga Finnis fravær men det forlyder at vi stadig har en fornuftig økonomi.

Skolebørns ture 17. Og 19. Oktober : Bådtur og P&T tur som Lennart og Erik tager sig af. Vi ser gerne andre hjælpere (måske Flemming afhængig af efterårsplaner )

Junior klub start 25. Oktober : Det udsendte “oplæg” blev drøftet og vil blive revideret. Niels Otto, Lennart; Flemming , Ole og Erik har givet tilsagn om at medvirke men der kan blive brug for yderlig specialist hjælp.

Predetor cup 13. & 14. Oktober : Der efterlyses hjælpere til trafikregulering og pølsesalg. Lennart og Erik har brug for een mere til trafikken også gerne til afløsning. Niels Otto spørger Jørgen om han kan/vil stå for pølsesalg søndag eftermiddag.

Fiskepleje gudenå : Erik orienterede om at der generelt omkring Skanderborg søerne mangler yngel men at der er fisk i de fleste bække og at alle bække tilsyneladende er fine og burde holde fisk – mangler der opgang fra søen ? Der kommer flere detaljer når vi får notaterne fra kontrolmålingerne.

Fiskevand 2019 : Da Henrik var fraværende udsattes dette punkt til næste møde.

Evaluering af Sandartfestival: Erik mente at der var for få deltagere til at det var værd at videreføre traditionen. Det blev dog besluttet at fortsætte også i 2019 men at der skal laves mere  målrettet “reklame” i form af facebook opdateringer, klubhenvendelser og opslag på Vestermølle. Alle i bestyrelsen opfordres til at medvirke til at dette sker. Ingen trang til ændringer var at spore hos de fremmødte.

Vestermølle kulturaften 21. September : Erik og Lennart vil være til stede og der vil være de længe planlagte “flyers” færdige til uddeling især med henblik på reklame for juniorklubben.

Vestermølle julemarked 8. og 9. December : Måske serverer vi gedde-snaks eller lignende . Erik snakker med Bruno om arrangementet.

Arangementer og møder resten af året :

Næste bestyrelsesmøde bliver 1. November og der er julefrokost den 12. December.

Den 25. September kommer 250 skolebørn fra Hørning til Vestermølle. De skal have mulighed for at hører og opleve noget om lystfiskeri. Lennart, Gunnar og måske  Ole og Flemming bemander klubben.

19.september viser Niels Otto hvordan vi kan lave vores helt egne spinnere.

Eventuelt

Vores “FLYER” ser pt således ud

( kan blive revideret :

Har du lyst til at prøve at fiske eller vil du med ud at fiske ?

Hvis du melder dig ind i Skanderborg Lystfiskerforening bliver du også medlem af Danmarks sportsfiskerforbund (DSF) hvorfra du syv gange om året får et spændende blad med masser af tips og ideer til dit fiskeri, men også en masse tilbud på grej og arrangementer.

Skanderborg Lystfiskerforening søger at arrangere P&T ture, båd-fisketure og mede-fisketure i løbet af forår og sommer og som medlem med en mailadresse har vi mulighed for at give dig besked når der er en tur på programmet.

Det er gratis at være medlem af både Skanderborg Lystfiskerforening ( SLF) og Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) indtil du fylder 18. år

Voksne kan få et prøvemedlemsskab gratis hvis indmeldelsen sker efter 1. August. Det giver  den fordel at du kan få far eller mor til at låne forenings båden (50Kr. pr. døgn til dækning af benzin mm.) så i kan komme ud på søen efter de store fisk (man skal være 18 år før man selv må låne båden).

På youtube ( https://www.youtube.com/channel/UCdpqP45Fs1CPUg4G35UHUlg ) kan du se små videoer med gode råd og fiduser til mange måder at fiske på efter mange forskellige fiskearter.

Hvis du vil være medlem så gør du det nemmest ved at gå ind på www.sandarten.dk  hvor du under menupunktet “Køb fiskekort” klikker ind på “her” men du kan også sende en mail med Navn, Adresse, mailadresse, fødselsdag og gerne også telefonnummer til sandarten@gmail.com så ordner vi i Skanderborg Lystfiskerforening resten.

 

OPSTART AF JUNIORKLUB

Vi planlægger OPSTART af en JUNIORKLUB her i  Vintersæsonen 2018 – 2019 .

Der har været store og små succeser med unge fiskere på de arrangementer der har været i forbindelse med skoleferierne. Vi har afholdt Put and Take ture, Medefiske ture , Rigbinding , Bådfisketure og mange har i den forbindelse spurgt om at melde sig ind i foreningen og om der er løbende arrangementer for unge. Det prøver vi nu at sætte i søen! Udgangspunktet er, at der laves en juniorklub for alle juniorer fra 10 år og opefter.

Vi planlægger en række klubaftener i vinterhalvåret, hver anden torsdag, hvor de unge fiskere lærer noget om grej og fiskeri, og måske endnu vigtigere, møder ligesindede og danner venskaber omkring fiskeriet.

Første dag vil være Torsdag den 25. oktober kl. 17:00 i foreningens lokaler på Vestermølle.

Hver klubaften får et tema som kunne være : :

  • Lave et gedderig og snakke om geddefangst evt. video
  • Lad os binde en flue
  • Lav din egen spinner
  • Bind et godt medetakel til Skaller og Brasen
  • Lave et aborretackel og snakke  om Aborefiskeri med video
  • Støb en rigtig godt blink eller righoved
  • Lave helt eget fladfiskeforfang
  • Vi fremstiller en effektiv wobler

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501780