Bestyrelsesreferat januar 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde i

Skanderborg Lystfiskerforening

 

​25 . Januar 2018 
 
Til stede : Allan,Lennart,Niels otto,Flemming, Finni og Erik

​DAGSORDEN​
  • Godkendelse af referat fra 14. November : ingen bemærkninger.
  • SLFs økonomi og evt regnskab til Generalforsamlingen :
  • Finni fremlagde udkast til 2017 regnskabet og det blev aftalt at tydligøre nogle poster. Det vil ikke betyde væsentlige ændringer i resultatet der viser et beskedent underskud. Foreningens økonomi er rimelig god.
  • Eriks oplæg til formandsberetning
  • Eriks udkast til foreningens årsberetning blev gennemgået og gav kun anledning til få suplerende bemærkninger.Beretningen udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen som ligeledes blev godkendt .
  • Allans eventuelle oplæg til Junioraktiviteter.
  • Allan beskrev hvordan han forestiller sig 10 aftener efter sommerferien med 2 ugers mellemrum hvor juniorer tilbydes en række forskellige “kurser” i alt fra fremstilling af blink, fluebinding eller rigfremstilling. Det skal ikke falde sammen med de normale klubaftener så tirsdag eller torsdag bliver reserveret. Allen giver et bud til Erik på ugedag og start uge så dagene kan reserveres af hensyn til vore udlånsaftaler.
  • Eriks forslag til aktiviteter 2018.
  • Udkastet til aktiviteter blev drøftet og vedlægges her i en revideret udgave der også indeholder en oplistning af de mange andre spændende opgaver der “arbejdes” med i bestyrelsen.Fritidsmessen den 14. april undersøges nærmere af Erik ( Det er sket og det er min opfattelse at vi skal stille op som vi snakkede om med båd og lidt konkurrencer.Vi får et udendørs areal og skal lave en beskrivelse medio marts. Det er nyt at andre end ungdomsskole “stiller op” så selvfølgelig er der usikkerhed om hvad der kan komme ud af det men vi bør i lyset af efterårets junior aktiviteter gøre et forsøg på på denne måde at skabe interesse for fiskeriet.

Aktiviteter 2018.

Sandartfestival 2. og 3. Juni

Predators cup 13. og 14 oktober.

Klubaftener hele året / snak/fluebinding/foredrag ?

Grejbytte aften eller grejauktion

En aften med fisketapas

Kastekurser to håndsflue

Fisketure Arrangeres på klubaftener og annonceres elektronisk

( Forpligtende arrangør søges )

Belysning ved slæbestedet (Lennart)

Lennart har etableret lys på slæbestedet men mangler at kontrolere om det virker godt nok. Under dette punkt behandlede vi Jesper Soeles forslag om at opsætte en “stovlerenser”. Det blev vedtaget med vi opfordre Jesper eller Henrik til at give Lennar nogle gode forslag til placeringen.

DSF nye portal !

Endnu engang efterlyste Erik kommentarer til DSFs nye portal. Eneste bemærkning var til søgefunktionen som ingen fandt særlig god.

Ekkolod til båden 

Efter lidt snak blev der giver ok til at Allan undersøger og indkøber et enkelt lod inden for en ramme på 3- 4000 kr

Eventuelt og det jeg har glemt.

Det blev aftalt at der kun udsendes GF indkaldelse elektronisk men at indkaldelsen også lægges på både hjemmesiden og facebook

Onsdagsdysten nedlægges og erstattes af en årskonkurrence der gælder alle fisk fanger på foreningens fiskevand. Reglerne vil snarest fremgå af hjemmeside og facebook.

Næste bestyrelsesmøde bliver Onsdag den 28. Februar klokken 17.30  dvs inden generalforsamlingen samme aften.

På spørgsmål om vi kan tilbyde fiskeguides med båd eller langs breden var svaret klart nej men en form for hjælp kan måske tilbydes ved beskrivelser på hjemmesiden så de virkeligt intereserede kan finde nogen at henvende sig til.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501504