Bestyrelsesreferat 14. november 2017

 

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening ( SLF )

Referat :

Seneste referat godkendt uden bemærkninger  ?

SLFs økonomi er fortsat fornuftig ifølge Finni

Ny DSF hjemmeside : Erik gennemgik Skanderborg Lystfiskerforenings “sider” og salgsmodulet med henblik på kommentarer og kritik fra den øvrige bestyrelse. Der var kun få bemærkninger og nogenlunde enighed om at vi fremstår fornuftig. Erik opfordrede til yderlig granskning og tilbagemelding så vores prfil bliver så atraktiv som mulig.

Fiskevandsaftaler 2018 : Erik mindede om at vi skal forny/pleje aftalerne om fiskevand hvert år og vi diskuterede om der aktivt skulle søges om flere typer fiskevand. Mange tanker blev luftet men der var enighed om at vi lige nu skulle holde os til søen og så søge samarbejde med så mange andre foreninger som mulig.

Vestermølle Julemarked (9. Og 10. december) Lige nu har vi ikke aktiviteter at byde på men onsdag drøfter vi om der er gode kræfter der vil stille op.

Julefrokost 13. December :

Tilmeldingsseddel hos Erik og der sættes en reminder om tilmelding på facebook og via medlemsmail så tilmelding skal ske til Erik

Generalforsamling 28. Februar 2018 : På valg er suppleanter, revisor  og Henrik Soele og Niels Otto. På næste møde kigger vi på indkaldelsen og formandens beretningen. Allan tænker på et oplæg til generalforsamlingen om projekt junior – Skal vi iigang med aktiviteter for juniorer kræver det bindende tilsagn fra andre end bestyrelsen. Alle overvejer emner ud over de faste fra reglerne Et sjovt indslag om fisk / vandpleje / tilberedning af fisk eller måske servering af en enkelt dram med noget lækker snak til.

Aktiviteter i 2018 ? En foreløbig snak om hvilke aktiviteter vi skal satse på i 2018 førte til at vi fastholder Sandartkonkurrencen (2.og 3.juni ) og Predators cup (13 og 14 oktober), julefrokost og generalforsamling. Derudover fortsætter vi Skolebørns aktiviteter i sommer og efterårsferien formentlig suppleret med et antal bådfisketure i forår og sommer.Vandpleje fortsætter også men skal vi have fluebinding, rig-fremstilling ,kuttertur og foredrag på programmet eller hvad med tilberedning af fisk, rygning af fisk , filitering af fisk, kystture eller bådtur til Langeland , det afgør vi på næste møde.

Køb af moderne ekkolod til båden ? Finni snakker med Mikkel om han kan komme med et godt tilbud .

Eventuelt :

Flemming orienterede om en tilsyneladende stor forureningskilde fra lossepladsen i Skårup der måske kan være årsag til forurening af søen og sønderbækken og måske også Hvolbækken.

Flemming nævnte også  at de nye planer for byggeri i Fruering ville medfører voldsom forøget vandmængder i sønderbækken – kan stryget mon klare det ?

Allan er af DSF udpeget til deltagelse i Naturråd østjylland.

næste møde ​bliver sidste møde inden generalforsamlingenen den 18. Januar 2018

Således husket af Erik

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501496