Bestyrelsesreferat 31. August 2017

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening

  1. 31 August 2017

Til stede : Allan, Niels Otto, Lennart, Finni , Flemming og Erik

Referat :

Referat fra forrige møde : Godkendt  – intet at bemærke.

SLFs økonomiske situation :

Foreningen har stadig en sund økonomi selv om sandartfestivallen i år gav et underskud på ca 3000 kr. Lennart fik bevilliget penge til indkøb af spil til hævning af broen.

Aktiviteter i efteråret:

Finni og Erik deltager i DSFs intromøde om deres nye digitale platforme den 21. september.

Skanderborg Kulturaften 15. september : Klubben “bemandes” med Flemming der fremstiller kondomspinnere, Allan der viser båd frem, Ole (?) der binder fluer og Erik der viser videoer og alle der snakker med dem der måtte dukke op.

fladfisketur 24. september : Allan reklamerer for ledige pladser på vores facebook side og Erik udsender mails til medlemmerne. Der er pt 7 ledige pladser .

Predetors cup 14. og 15. Oktober : reglerne udsendes / lægges på sandarten.dk snarest mulig og der reklameres for arrangementet fra midt i september både på facebook og sandarten.dk

  1. november og 6. december (foredrag eller fluebinding): Der er stillet arrangementer i udsigt disse dage. Ideer efterlyses og bedes sendt til Erik efterhånden som de opstår. Især ønskes et søfiske relevant foredrag.

Vestermølle julemarked 9. og 10. december : Der satses på indsamling af geddekød så vi på markedet kan servere geddepølse for markedsgæsterne. (forhåbentlig kan Bruno overtales til at producere og være med til uddeling den ene dag.)

JULEFROKOS 13. December (detaljer senere ).

generalforsamling (28. februar)

Eventuelt​ :

Sommerferieaktiviteter for Skolebørn evaluering: Erik indsender skemaer om de tre arrangementer . Bådturen blev desværre aflyst pga vejr og sygdom men Christian som var den eneste tilmeldte skal have sin tur som lovet. Det bliver nu den 22. Oktober (i efterårsferien ) hvor også andre får Chancen idet kommunen også i efterårsferien lægger op til sådanne tilbud. Lennart og Allan er klar med både og Erik tilmelder os til det kommunale system

Preben Kæsler har spurgt om en klub af dykkere (Ratio Divers Skanderborg)   kan leje lokalerne mandag aften hen over vinteren. Der var enighed om at det var en god ide , prisen skulle være 50 kr pr gang og det skulle fortsat være mulig for medlemmer at komme forbi for at hente ting eller sove i soverummet. Kun en nøgle ud over Prebens men ellers fri mulighed for at benytte faciliteter inclusiv køb af vand og øl fra “kassen”

Lennart har fået tilbudt nyt fiskevand men prisen syntes alt for høj.Lennar prøver med et modbud på ca 1000 kr.

Således husket

Erik

Program og regler for predetors cup :

http://www.effektlageret.dk/product/predator-cup-2016-paa-skanderborg-soe-5625/

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501443