Bestyrelsesreferat 11. maj 2017

Skanderborg Lystfiskerforening

Bestyrelsesreferat 11. Maj 2017

Alle var mødt – herligt!

  1. Godkendelse af referat af 2. marts 2017: intet at bemærke.
  1. Status på fiskevand: Alle aftaler om fiskevand er afregnet for 2017 og der er pt. desværre ikke nyt vand i sigte. En enkelt lodsejer skyldes vist en formel kontrakt. Henrik undersøger.
  1. Budkrav til Mossø (måske): Efter et møde hos naturstyrelsen sammen med Silkeborg Fiskeriforening har Erik meddelt at Skanderborg Lystfiskerforening ikke ser sig i stand til at komme med et troværdig bud (se nedenstående besked)

Tak for tilsendte beskrivelse af udbudsmateriale til det for enhver lystfiskerforening meget attraktive fiskevand i Mossø.

Vi har i Skanderborg Lystfiskerforening vurderet på om vi kan byde på fiskevandet og er nået frem til at vi ikke vil påtage os opgaven især fordi vi ser Silkeborg Fiskeriforening som en bedre løsning både for turister og lokalbefolkningens mulighed for at udnytte dette attraktive fiskevand.

Vi må så sætte vores lid til et fortsat godt samarbejde mellem os og Silkeborg Fiskeriforening som jeg mener i rolig kan lave en aftale med.

De har størrelsen og organisationen til at løse opgaven også fordi de i forvejen har fiskerrettigheder i vand der grænser op til de aktuelle områder undtagen måske Vædebro området som passende kunne gøres frit hvis Silkeborg ikke er interesseret i det.

Jeg syntes desuden som jeg nævnte på mødet at styrelsen skulle lade den del af Gudenåen ved klostermølle som I er grundejer ved indgå i aftalen.

Det vil være et spændende stykke at fiske i især for unge da det er et let tilgængelig og med store mulighed for gode naturoplevelser.

Vi er selvfølgelig ærgerlig over ikke at kunne bruge Mossø som rekrutteringsgrundlag af nye medlemmer for det ville helt sikkert kunne få en indflydelse men både foreningens “kræfter” og respekten for vennerne i Silkeborg har fået til denne beslutning men kommer i i tanke om andet vand i vores nærområde vil vi altid gerne have mulighed for at vurdere om vi kan bidrage til at få flere ud at fiske i naturstyrelsens vande.

M.v.h.

Erik Fischmann

Formand for Skanderborg Lystfiskerforening

  1. Skilte og slæbested: Skanderborg kommune har så vidt jeg kan se opsat de pæle som de indkøbte skilte skal sidde på og Erik og Lennart vil næste uge tage på en rundtur og sætte skiltene op som aftalt. Slæbestedet er nu med god indsats af gode kræfter renoveret og gjort klar til sæsonen.
  1. Foreningens økonomi: Finni kunne berette at vi er godt 80 medlemmer og at vores økonomi stadig er fornuftig.
  1. Sandartfestival 10 og 11. juni 2017: Finni aftaler præmier med de sædvanlige positive leverandører og vil stå for registreringen. Regler og konkurrenceplakaten sender Finni til Erik og Allan som sørger for offentliggørelse på henholdsvis hjemmeside og facebook. Erik udsender mail til medlemmerne via DSFs system. Jørgen og/eller Niels Otto sørger for pølser, brød og drikkevarer i sædvanlig omfang
  1. Skanderborg Kulturaften 15.september 2017. Erik fortalte at vi var tilmeldt at deltage med åbent hus hvor vi vil vise hvad der kan foregå i n lystfiskerforening ud over det at fiske. Vi vil vise fluebinding, spinnerfremstilling, demonstrer båd og måske fluekast og rigbinding og eller snakke og måske vise fiskevideoer.
  1. Skolearrangementerne er foreslået til:

Medefiskeri 28.juni og 2. juli

Korte geddebådtur 28. juni

Put&Take tur 9. August

  1. Næste møde engang til august/september.

Således husket af Erik.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501414