Bestyrelsesmøde den 2. Marts 2017

Bestyrelsesmøde den 2. Marts i Skanderborg Lystfiskerforening.

Deltagere : Finni, Flemming; Allan; Niels Otto , Lennart og Erik.

Referat : 

Bemærkninger til 5 januar referat  ? Ingen bemærkninger

SLFs Økonomi :​

Finni kunne berette at foreningens økonomi fortsat ser fornuftig ud hvis vi holder virketrang og aktivitets niveoet som vi har haft det de seneste år.

2016 fiskekortsalg : ​

Erik har netop afsluttet regnskabet for 2016. Salget af fiskekort er faldet til 25.650 kr mod 33.450 kr i 2015. Udgifterne har været beskedne idet der hverken er trykt kort eller betalt for ekstra fiskevand. Der er altså stadig penge til forbedring af fiskeriet i Skanderborg sø.

Fiskevand :

​Henrik har nu foreløbig afsluttet sin gennemgang af de aftaler vi har med private grundejere og det blev til ganske få justeringer som vil fremgå af det nye kort der forhåbentlig er klar inden månedens udgang.

Skilteprojekt :

​Erik aftaler de sidste detaljer om skiltning ved søen med kommunens folk og vender derefter tilbage med en skilteopsætningsplan. ​ Gennemgang af hjemmesiden : (Erik ) ● ​Konkurrence beskrivelser er tilpasset så de er i overensstemmelse med den praksis vi har i klubben og det samme gælder for de regler der gælder for at anmelde fisk til klubkonkurrencen. (kig selv på hjemmesiden for at kende reglerne).

● Bookingsystemet

på hjemmesiden dækker nu både bookning af båden og reservering og afhentning af gæstekort til Odder,silkeborg og Horsens. Også dette er beskrevet på hjemmesiden.

Eventuelt :

● Fiskeriaftalen er revideret af kommunen men eneste ændring er at frit fiskeri ikke nødvendigvis skal gælde til 18 år men godt må sættes ned til 17 år. Vi fastholder dog de 18 år.

● Et udspil fra Effektlageret til Predetor cup 2017 med konkurrence fælles med Silkeborg diskuteres men der regnes med at konkurrencen bliver gennemført 14. Og 15. Oktober – reserver dagene det bliver spændende.

● Erik nævnte sin deltagelse i formandsmøder for alle formænd for foreninger med tilknytning til gudenåen mødes og udveksler tanker og
ideer om forbedring af fiskeriet langs Gudenåen. PÅ mødet fortalte jeg at formandsmødet havde skrevet til Ministeren om et omløb ved Tangeværket, ​det er ikke rigtig , ​henvendelsen handlede om spærringerne ved Vestbirk og Tange, om garnfiskeri generelt i ferskvand og om mangelfuld kontrol med garnfiskeriet samt om det vigtige i at der ikke skæres grøde uden hensyntagen til den bedste måde at gøre dette. Undskyld til Jan

● Kuttertur og andre arrangementer Kutterturen blev som bekendt aflyst på grund af at der pt er for få torsk i lillebælt. Der vil senere blive annonceret en efterårstur efter makrel og “flade” til september hvor skipper mener det giver mere mening at forsøge sig.

● Omid : Erik orienterede om en henvendelse fra en Iransk flygtning der gerne vil fiske. En samtale der viste min manglende evne til at kommunikere på ukendte sprog endte med at Omid som han hedder gik hjem og tænker over om han kan bruge så mange penge på et medlemskab. Han er inviteret til at komme forbi i klubben for at se hvad der foregår uden at han behøver at melde sig ind lige med det samme.

● Slæbestedet bliver forhåbentlig genetableret i sommerudgaven i løbet af denne måned.

● Naturstyrelsen har spurgt om vi er interesseret i fiskevand i Mossø hvortil vi mod formandens ønske har sagt ja tak afhængig af betingelserne. Silkeborg og Ry har også sagt at de er interesseret.

Mvh Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501370