Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening

Den 16. November klokken 19.00 Sted : Klubbens lokaler på Vestermølle

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.

Forslag :

Op til 18 år : 0 kr

18 til 26 år  : 260 kr + 300 kr = 560 kr

Over 26 år  : 395 kr + 300 kr = 695 kr (dvs uændret de sidste 4 år)

Indmeldelsesgebyr uændret = 280 kr

  1. Indkomne forslag.

Forslag til reviderede vedtægter (se bilag 1)

  1. Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter.
  2. Eventuelt

Bilag 1 ) Forslag til nye vedtægter

Bilag 2 ) Foreløbig aktivitetsplan for 2017

Mvh Bestyrelsen

.Udsendt Mandag den 31. Oktober 2016

Bilag 2 : Aktiviteter Skanderborg Lystfiskerforening  2017

februar : Kuttertur  til lillebælt

11. Januar   :Foredrag eller fluebinder

1. Februar :  Foredrag eller fluebinder

22. Februar :Foredrag eller fluebinder

15. Marts :   Foredrag eller fluebinder

5. April :       Foredrag eller fluebinder

26.April :      Foredrag eller fluebinder

Alle øvrige onsdage: Klubaften uden planlagt aktivitet.

Alle onsdage mellem 3. Maj og 25. Oktober :

Onsdagsdyst for medlemmer – fra kl. 16.00 til solnedgang

Sandartfestival 2017 : 10. og 11. Juni

Predetor cup : 15 oktober

15. November :  Foredrag eller fluebinder

6. december :    Foredrag eller fluebinder

Julefrokost : 13. December

10. Januar 2018 :       Foredrag eller fluebinder

7. Februar 2018 l :      Foredrag eller fluebinder

28. Februar 2018 : Generalforsamling.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501013