SLF Bestyrelsesmøde referat 12. januar 2016

SLF Bestyrelsesmøde referat 12. januar 2016

Til stede : Flemming,Lennart,Finni,Niels Otto, Allan og Erik

Referat:

Godkendelse af Generalforsamlingsreferatet.

Referatet blev godkendt med fremhævelse af at fiskelejen bør forsøges nedsat med udgangspunkt i de beskedne fangster der finder sted.

Konstituering :

Der blev foreslået genvalg hvilket betyder at Erik fortsætter som formand, Flemming som Næstformand og Finni som kasser.

Lennart har overtaget jobbet som køkkenchef efter Kjeld.

Økonomi 2016

Finni gjorde rede for foreningens økonomiske status som må siges at være lidt usikker på grund af usikkerheden om hvor mange medlemmer i vil have det kommende år. Under forudsætning af uændret medlemstal kan aktivitetsniveauet fastholdes men der vil ikke være “råd” til investeringer eller større reparationer hvis sådanne skulle blive nødvendige.

Det blev aftalt at vi skal forsøge at bedre økonomien på sigt ved at genforhandle pris på det fiskevand vi lejer hos private og Erik skal søge at opklare om og hvad der foregår i forhold til snakken om det kommunale fiskevand.

Programmet for 2016 :

Vi har allerede varslet de to traditionelle offentlige fiskekonkurrencer , Sandartfestivallen (4.og 5. juni ) og Predetors cup (22. og 23. oktober ) og desuden vil vi den 8.maj gennemføre en “gedde på flue” konkurrence. Finni vil være ankermand på disse tre arrangementer.

Onsdagsdysten prøver vi at fortsætte og i år sætter vi den igang med en Aborrekonkurence den 13. april.(Flemming beskrive starten på Onsdagsdysten) Onsdagsdysten afsluttes den 28. September . For at alle skal have nogenlunde lige mulighed for at deltage skal reglen om fisketiden ( klokken 16.00 til solnedgang) til denne konkurrence overholdes.

Finni finder en tørfluebinder der kan inspirere os så vi har fluer parat til den tørflue tur Flemming vil arrangerer den 22. maj til kongeåen.

Allan vil arrangerer et medefiske forløb med en teoriaften og efterfølgende fisketur primært for børn.Tidspunktet fastlægges når Allan har undersøgt om der er besværligheder i forhold til at lave arrangementer for børn contra myndighedskrav/anbefalinger (DSF spørges).

Erik byder ind med “sommerferieaktiviteter for skolebørn” som sædvanlig og arrangerer disse.

Arrangører af alle arrangementer opfordres til så tidlig så mulig at sende beskrivelse og pr.skriv til Erik der så vil prøve at lave bedre PR for arangementerne end vi har været hidtil har formået. Rigtig godt materiale fra jer alle vil være en rigtig god hjælp.

Eventuelt :

DSF holder kongres den 12 og 13. Marts Erik og Finni tilmeldes.

Erik deltager i et møde i Silkeborg med samtlige sports- og lystfiskerforeninger langs gudenåen den 18. januar.

Der er enighed om at opfordre foreningens medlemmer til at deltage i Effektlagerets “en aften i Predatorfiskerens tegn “ den 10. marts og også i deres arrangement den 28. februar med Jörgen Larsson om palagisk verticalfiskeri.

mvh

Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500820