Bestyrelsesreferat fra 3. november

Skanderborg Lystfiskerforenings bestyrelsesmøde november 2015

Til Stede : Niels Otto,Flemming, Finni, Henrik, Lennart og Erik

Referat :

  • Referatet fra forrige møde : intet at bemærke
  • Foreningens økonomi ved Finni : Finni kunne oplyse at vi nu kun har 86 medlemmer men at året ender med et beskeden “overskud” dog uden afskrivninger på båd  osv.
  • Fiskevand i fremtiden : Vi er selvfølgelig stadig interesseret i mere fiskevand især i søen men kan vi erhverve f.eks. Illerup å for nogle flasker rødvin ( Niels Otto) så er det også interessant. Komunens onsker om fælles fiskekort er stadigvæk et usikkerhedselement i forhold til om vi kan bevarer det komunale vand i Skanderborgsøerne. (Forventes først afklaret i løbet af 2016 )
  • Generalforsamling den 18. November : Erik laver indkaldelse til snarlig udsendelse og Finni aftaler diregent rolle med Kim. Erik finder passende præmier til henholdsvis årskonkurrencen og onsdagsdysten. Bestyrelsen mødes klokken 18.00 før generalforsamlingen og aftaler eventuelle detaljer.Der er ikke basis for at udnævne en fiskekamerat da alle potentielle kandidater allerede har haft æren.

 

  • ​Evaluering af vore arrangementer (klubaftener og konkurrencer ) : Der var eninghed om at konkurrencerne fungerer fint men også at det er skuffende at kun få af foreningens medlemmer deltager i de to årlige konkurrencer.
  • Vestermølleforeningen og det grønne råd : der var ikke nyt at berette
  • ​Nyt fra Danmarks Sportsfiskerforbund : Erik kunne oplyse at der er landsdelsmøde den 23.november og at han deltager.
  • ​Vandplejeudvalget orienterer​ : Der er udført “grusspuling” i Landåen og Holstbækken og der er besigtigelse af Hylke bæk sammen med golfbanens folk og kommunen onsdag den 11. november.
  • Præsentation af projekt 5 fiskepladser ved Skanderborg sø (flemming): Punktet udsættes til senere på grund af teknikske problemer med præsentationen. Måske materialet bør indgå i den arbejdsgruppe om foreningens fremtidige aktiviteter og medlemshvervning som forventes nedsat på generalforsamlingen under eventuelt ?

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500795