Bestyrelsesmøde 2 2015 (15.Januar)

Referat fra Bestyrelsesmøde 15. Januar 2015

Til Stede : Flemming , Niels Otto, Finni, Lennart og Erik

Godkendelses af 2014-GF referat og seneste bestyrelsesmøde referat : ingen bemærkninger.

Åbent hus arrangement 1. februar:

Vore lokaler skal bruges til en post i kommunens Borgermøde og vi skal bare være til stede og svare på eventuelle spørgsmål. Erik har lavet et lille diasshow der kan kører på skærmen som inspiration til snak med borgerne. Vi bør alle opfordre medlemmerne til at deltage i det komunale arrangement. Erik udsender en opfordring.

Fiskevandsaftalen med Skanderborg Kommune :

Vi accepterer fortsættelsen og går gerne ind i arbejdet med et fælles fiskekort til Skanderborg Kommunes fiskevande. Vi afventer administrationens initiativ.

Erik og Flemming tager forhandlingerne om fælleskortet. 

Flemming prøver at få aftale om de røde områder ved Golfbanen så de kan blive farvet på på de kort ssom Erik skal have optrykt inden sæsonen starter for alvor imarts.

 Fiskekortsalget 2014:

Ikke opgjordt for 2014 men de foreløbige tal tyder på samme niveao som 2013. Ca 35.000 kr.

Aktivitetsplanen for 2015  : 

2015 SLF Aktiviteter :

 1. Januar : Torben Thinggaard kommer og lærer os at binde to spændende fluer til kyst og å.

(EF og Anders ansvarlig)

 1. Februar  Post til kommunens borgermøde i klublokalerne. Erik og Finni vil være til stede men andre er velkomne. Alle opfordres til at deltage i det kommunale arrangement.
 1.  Februar  Grejbytteaften (Niels Otto ansvarlig)
 1. Februar  Havtur til Lillebælt .

Der booket 8 pladser (14 pladser i alt) på MS Neptun lørdag den 14.02.15, fra kl. 12:30 til 17:30. Prisen er 250,- per deltager. Der vil kun finde aflysning sted, hvis det blæser mere end 16 m/s. Vi har mulighed for at få alle pladserne og vi skal give svar senest den 25.01.15 mht., hvor mange pladser vi endeligt ønsker af aftage. (opslag følger på www.sandarten.dk ) Tilmelding til Erik hurigst mulig ( Lars ansvarlig )

 1. Februar

Claus Qvist Jessen fortæller om fiskeri fra de varme lande. Finni er ansvarlig

 1. marts Besøg i Sportsfiskernes hus i Vingsted.

Vi tager afsted 17.30 fra Vestermølle.  Erik ansvarlig

 1. marts Denne klubaften vil der komme enten et spændende foredrag eller en anden hyggelig aktivitet. Følg med på www.sandarten.dk så du ikke går glip at en god fiskerelateret oplevelse.

28.marts Kysttur med Kim :

Kim tager os med til det sted på kysten der er mest oplagt på dagen. Tilmelding senest dagen før hvor møde tid og sted aftales. Ring til Kim på Tlf. 86525641/42435641)

 1. april Denne klubaften vil der komme enten et spændende foredrag eller en anden hyggelig aktivitet. Følg med på www.sandarten.dk så du ikke går glip at en god fiskerelateret oplevelse.
 1. april : En ekspert gennemgår bådmotorens vedligeholdelse  og klargøring . Flemming ansvarlig for beskrivelse
 1. april : Fællestur til FFFD fluefiskerfestival i Kolding Fælleskørsel aftales en onsdag.

15  april Onsdagsdysten starter Flemming ansvarlig

25 . april  Forårsrengøring med efterfølgende frokost (Klubben giver maden og en enkelt – Erik organiserersammen med Lennart

2 maj Gedde på flue (offentlig konkurrence ) Flemming prøver at overtale Folmer til at forestå arrangementet.

6 . og 7. juni Sandartfestival 2015 (offentlig konkurrence ) Finni arrangerer.

14 . juni  Vestermøllemarked Erik er tovholder

10 og 11. oktober Predator cup 2015 (offentlig konkurrence ) Erik arrangerer sammen med Mikkel.

17 oktober  Kysttur med Kim :

Kim tager os med til det sted på kysten der er mest oplagt på dagen. Tilmelding senest dagen før hvor møde tid og sted aftales. Ring på Tlf. 86525641/42435641)

21.oktober Denne klubaften vil der komme enten et spændende foredrag eller en anden hyggelig aktivitet. Følg med på www.sandarten.dk så du ikke går glip at en god fiskerelateret oplevelse.

4.november Denne klubaften vil der komme enten et spændende foredrag eller en anden hyggelig aktivitet. Følg med på www.sandarten.dk så du ikke går glip at en god fiskerelateret oplevelse.

 1. november  Generalforsamling
 1. november Efterårsrengøring med efterfølgende frokost (Klubben giver maden og en enkelt ? Erik organiserer sammen med Lennart
 1. og 6. december  Vestermølle julemarked

9 . december Julefrokost

Slæbested:

Slæbestedet er på land og trænger til en grundig reperation. Erik snakker med Bruno og  Gert om reperationsarbejdet – . Niels Otto iværksætter projekt “rækværk”

Fiskerikontrol :

Erik søger at aktivere nye fiskebetjente PT er der tre kandidater.

Ferieaktiviteter for skolebørn :

Niels Otto og Erik arrangerer

Vestermøllemarkeder :

Erik og andre intereserede bemander klubben på dagen.

Bådudlån :

Lennart og Niels Otto bliver godkendere af den booking der skal ske i vores bookingsystem. Finni undersøger muligheden foret mere lettilgængelig betalingssystem (mobil pay eller pengebox ved båden eller bankoverfførsel via netbank.

Vedligehold og daglig lokalehold :

Lennnart har masser af maling til det indvendige af laden og udleverer gerne til dem der har lyst til at svinge malerkosten.Lennart påtager sig vicevært rollen i det daglige.

hjemmesiden og aktivitetslisten :  

Erik og Ole kæmper en hård kamp for at få www.sandarten til at stå som atraktiv og som et sted hvor foreningens aktiviteter kan følges.Finni prøver at få overført alle medlemmers mailadresser fra forbundets medlemsregister

Økonomisk status : 

Finni kunne oplyse at medlemstallet er dalet yderlig  så vi nærmer os en kritisk masse hvor økonomien begynder at blive lidt anstrengt. Finni reviderer budgettet til næste møde.

Vores anvendelse af hjemmesiden.

ikke behandlet ud over at vi aftalte lidt demostartion de næste onsdage.

Eventuelt

Flemmin gjorde opmærksom på at Golfbanens folk er intereseret i et samarbejde om at gøre Hylke bæk atraktiv forbåde filk,fiskere og golfere. Erik og Flemming tager kontakt evt med hjælpfra forbundet.

 

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500463