Nye mindstemål for Gedder og Laks

Geddens mindstemål hævet til 60 cm.

Så blev geddens mindstemål hævet. Ikke til 50 cm, som foreslået i udkastet til bekendtgørelsen om fredningstider og mindstemål i ferskvand, der netop har været i høring. Men til 60 cm, som Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i sit høringssvar. I forbundets succesfulde argumentation indgik blandt andet, at et større mindstemål vil gavne bestandene, fordi de større individer er bedre til at reproducere sig. Et andet argument var, at geddefiskeriet besidder et stort økonomisk potentiale, som bedre kan udnyttes, hvis en større del af gedderne overlever.

Laksens mindstemål i ferskvand sænket til 40 cm.

 

Når laksesæsonen begynder midt i april, har laksen fået et nyt mindstemål på 40 cm, hvilket bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Høringsfristen udløb 1. april, og bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april. Det tidligere mindstemål på 60 cm giver i den forbindelse ingen biologisk mening, idet alle laks over 15-20 cm i ferskvand vil være kønsmodne. Det gamle mindstemål giver derfor de langsomst voksende individer en fordel – altså at de grundet fredningen får mulighed for at gyde – men det rettes der op på nu.

Det bør samtidig nævnes, at mindstemålet på 60 cm i saltvand selvfølgelig bevares. En sidste fordel ved at sænke mindstemålet er, at det giver en harmonisering med havørredens mindstemål, så man ikke risikere at fejlbedømme en fisk og derved ufrivilligt overtræde loven – det gælder dog kun i ferskvand, hvor mindstemålene nu er ens.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=456154