Bestyrelsesmøde 1 2014

Bestyrelsesreferat nr. 1  –  

28. November 2013

 Bestyrelsens konstituering blev således :

Formand : Erik Fischmann, Næstformand : Flemming Vind Christensen , Kasser : Finni Hedegård Pedersen altså uændret i forhold til den netop forløbne periode.

Fordeling af arbejds- og ansvarsområde :

Konkurrencerne : Sandartfestivallen : Finni 14. og 15. juni

Predetors cup : Erik 27. og 28. september

Onsdagsdysten: Finni 16. april til 24. september

Gedde på Flue Flemming ? 4. Maj

Sø Ørredkonkurrence Henrik ? 19. april

Sandartpremiere Henrik ? 1. juni

Klubaftener Køkkenchef Keld

Foredrag Finni 15. januar,26. marts og 5.November

Fluebindere Finni 12.februar,9.april og 8.oktober

Julefrokost Keld ? og Erik

Vestermøllemarked Erik 1.juni

Grejbytteaften Niels Otto 19. februar

Vicevært Lennart og Niels Otto

Fiskevand Aftalen med komunen skal fornys i 2014 ( Erik )

Betaling til de private lodsejere ( Henrik)

Nyt Fiskevand – Illerup å ( Niels Otto )

Mere nyt vand ( alle )

Slæbested Optagning for vinteren : Niels Otto, Preben og Lennart

Reperation og forbedring Niels Otto, Lennart og Erik

Isætning tidlig forår Niels Otto og Lennart

Både Klargøring af Cresant Bruno, Gert og Erik

Reperation af Rud-jollen Bruno, Gert og Erik

Udlån og opsyn Lennart og Niels Otto

Fiskekort Årsopgørelse , regnskabsaflæggelse og salgsaftaler ( Erik)

Hjemmeside Projekt ny hjemmeside : Ole, Finni, Lars  og Erik

Skolearrangementer Erik

Vandplejearbejde Restueringer : Ole, Ebbe og Erik

Vandmiljø agenter for DTU :

Ebbe,Erik, Finni, Lars med flere- der etableres en gruppe når vi kender DTUs ønsker.

Vestermølleforeningen : Erik

Danmarks Sportsfiskerforbund : Erik

Udsmykning af klublokalerne Flemming ??

Kastetræning (flue) ?????

Grønt råd : Erik

Gæstefiskekort Erik

Lokaleudlån Finni og Lennart ??

Budget 2014 :

Finni gennem gik budget for 2014 og det viste et beskedent rådighedsbeløb til nye aktiviteter.På bestyrelsesmødet i januar vil der bliv kigget nærmere på budgettet med henblik på bedre at kunne vurdere hvad vi skal bruge penge på det kommende år.

Der var registreret ca 130 medlemmer på 1. november men traditionelt forsvinder der nogle når der skal betales kontigent så vi regner med 110 medlemmer når der budgetteres.

Eventuelt :

  • Næste møde aftaltes til 23. januar klokken 19.00 i klubbens lokaler.

  • Møderne (ca 8 stk )  vil i 2014 søges afholdt på torsdage.

  • Erik skal snakke med Flemming om Prebens GF indlæg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=143049