Category: Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 16 august 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 16/8 23 Deltagere  Lennart, Allan, Jesper, Finni, Erik, og Nicolaj Økonomien v/ Finni Den økonomiske situation og den aktuelle status iht. aktuelt budget gennemgået. Der er godt og vel et par tusinde tilbage for budget-år 2023. Forbrug derudover er underskud, og der forventes et underskud for 2023 på et par tusinde. Der kan være indtægter i.f.b.m. arrangementer. …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502686

Bestyrelsesmøde Skanderborg Lystfiskerforening 27/4

Bestyrelsesmøde Skanderborg Lystfiskerforening 27/4 efter udsendt dagsorden  Deltagere: Erik, Jesper, Allan, Henrik, Peter, Lennart Afbud: Nicolaj, Finni  Økonomien – Finni har femsendt skriftlig status. OK og godkendt, foreningen ser pt. ud til omtrentligt at gå i et lille minus på 4-500 kr – To forståelsesmæssige spørgsmål til detaljer stilet til Finni per e-mail.  Sandartfestival 2023 – Finni …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502637

Referat bestyrelsesmøde 16/3-2023

Referat bestyrelsesmøde 16/3-2023 Til stede: Erik, Finni, Jesper, Lennart, Allan Afbud: Henrik, Peter, Nicolaj Formel aftale om bestyrelses roller 2023 Bestyrelsen konstituerer sig således: Formand: Allan (Tidl. Næstformand) Kasserer: Finni Næstformand: Jesper (Tidl. Bestyrelsesmedlem) Sekretær: Erik (Tidl.  Formand) Bestyrelsesmedlem & lodsejeraftaler: Henrik Suppleanter: Peter og Nicolaj  Hushovmester: Lennart Der ændres ikke væsentligt på fordelingen af …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502595

Generalforsamling 2023

Skanderborg Lystfiskerforening     Generalforsamling 22. februar  2023 . Ialt 27 medlemmer var mødt op denne februar onsdag . REFERAT 👍. Kim valgt til dirigent Formalia :Det konstateres at generalen er lovligt varslet. Alle enige herom. Alle bekræfter at have betalt kontingent. Alle er lovligt til stede og stemmeberettigede ved evt. afstemning. Formandens beretning :  Formandens …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502557

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023 

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023  Til stede : alle REFERAT 👍 Godkendelse af referat fra 19. januar : Godkendt uden bemærkninger Evt. bemærkninger til formands beretning (er udsendt) Ingen tilføjelser Hvem vil genopstille ?  Alle vil meget gerne genopstille. Fast udlån af lokalerne tirsdage (L´hombre) : OK så længe de nyder en passende mængde øl …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502576