Category: Bestyrelsen

2019 Genneralforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening.

SKANDERBORG LYSTFISKERFORENING INDKALDELSE OG DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN  2019 Sted : Foreningslokalerne på Vestermølle den 27. Februar 2019 klokken 19.00 Dagsorden : Valg af dirigent Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling Det reviderede regnskab og fiskekort regnskabet fremlægges til godkendelse Fastsættelse af kontingent for 2020 Indkomne forslag : Forslag til etablering af styrepult på  foreningsbåden …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501805

Bestyrelsesmøde 7.februar 2019

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening Februar 2019 Til stede : Flemming, Lennart, Finni, Allan, Niels Otto, Henrik og Erik Referat: Godkendelse af referat fra 24. Januar : Godkendt uden bemærkninger. Foreningens økonomi : Den økonomiske situation er stadig tilfredsstillende og Finni gennemgik det regnskab der skal fremlægges på generalforsamlingen dog med forbehold for revisorens eventuelle bemærkninger. …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501802

Bestyrelsesmøde 5 2018

SLF- Bestyrelsesmøde Referat fra 24. Januar 2019   Til stede : Niels Otto, Finni, Lennart og Erik Godkendelse af referat fra 1. november 2018 :  Ingen bemærkninger Orientering om foreningens økonomiske status : Ingen ændringer og fortsat fornuftig økonomi Orientering om Junior arbejdet : Udsat da Allan var forhindret i at deltage Forberedelse til den …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501796

Bestyrelsesmøde 4 2018

SLF-bestyrelsesmøde Torsdag den 1. november 2018 Til stede: Allan, Finni, Flemming , Lennart, Niels Otto og Erik Referat: Godkendelse af referat fra 13. September. Intet at bemærke. Foreningens økonomiske status (ved Finni) : Finni kunne oplyse at der stadig er penge på kontoen men at vi ikke har kunnet betale for Jordbjerggård (konto nr mangler) Orientering …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501782

Bestyrelsesmøde 3 2018

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening den 13. September 2018 klokken 19.15 Til stede : Lennart, Niels Otto, Flemming,Allan og Erik. Dagsorden : Godkende referat fra 28. Maj 2018 : Intet at bemærke med Allan mindede om sit  spørgsmål til kommunen om skiltningen om camping ved betonklodsen.Han mangler svar. Økonomisk status  : Udsat pga Finnis fravær men det forlyder …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501780