Category: Regler

Nye mindstemål for Gedder og Laks

Geddens mindstemål hævet til 60 cm. Så blev geddens mindstemål hævet. Ikke til 50 cm, som foreslået i udkastet til bekendtgørelsen om fredningstider og mindstemål i ferskvand, der netop har været i høring. Men til 60 cm, som Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i sit høringssvar. I forbundets succesfulde argumentation indgik blandt andet, at et større mindstemål vil …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=456154

Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand Fiskekortet giver adgang til fiskeri på de markerede områder i Skanderborg Sø, Henning Sø, Døjsø, Sortesø og Vrold Vestermose. I Skanderborg Sø og Henning Sø må der fiskes både fra båd og land. I Sortesø, Døjsø og Vrold Vestermose må der ikke fiskes fra båd. Fiskekortet giver kun adgang …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=24610