Category: Regler

motor intro

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502545

Beskyttet: Den komunale aftale

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501051

Nye mindstemål for Gedder og Laks

Geddens mindstemål hævet til 60 cm. Så blev geddens mindstemål hævet. Ikke til 50 cm, som foreslået i udkastet til bekendtgørelsen om fredningstider og mindstemål i ferskvand, der netop har været i høring. Men til 60 cm, som Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i sit høringssvar. I forbundets succesfulde argumentation indgik blandt andet, at et større mindstemål vil …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=456154

Beskyttet: Regelsæt for fiskeri på fiskekortets fiskevand

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=24610